EN Галерия Live
 

Пощенски адрес:
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
ул. „Тодор Самодумов” № 2, гр. Пловдив 4000

За справки и кореспонденция:
проф. д-р Любен Досев,  
е-mail: l.dossev@artacademyplovdiv.com
Телефон за контакти: +359 /32/ 601 464,  +359 885218732

Адрес за изпращане на резюмета и доклади:

E-mail: pepi.dicheva@abv.bg


View Larger Map