EN Галерия Live
 

Международна научна конференция
„Изкуство и образование – традиции и съвременност”
Пловдив, 23 – 24 октомври 2014

ПРОГРАМА

23 октомври 2014    
9:00 – 9:40  Pегистрация на участниците
9:40 – 10:00 Oткриване на конференцията  
Концертна зала

10:00 – 12:00      Пленарни доклади         
Концертна зала
Водещ – проф. д-р Юлиан Куюмджиев  
Секретар – ас. Светослав Карагенов, докторант

Проф. д.изк. Ангел Ангелов (АМТИИ), Димитър Ангелов (Франция) – Теория и технология

Доц. д-р Капка Солакова (АМТИИ) – Образованието в сферата на изкуствата – качество и контекст на ефективност

Д-р Александър Александров (Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия) – Финансиране на изкуствата в България в периода 1995 – 2012 година между държавата и пазара

Проф. д-р Вероника Улф Коен (Академия за музика и танц – Йерусалим –  Израел) – Музикални огледала и огледални неврони

Д-р Хубeрт Пьол (вицепрезидент на „Музикално образование” – Австрия; Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия) – Музикалните училища – принос към развитието на културата и образованието на общността. Модели и стратегии за инфраструктурно позициониране в обновени сгради

Дискусия 


12:00 – 13:00 Обедна почивка


Секционни заседания


I секция – Педагогика и методика на образованието  
Концертна зала 

 

 


23 октомври 2014    


13:00 15:00
Водещ – доц. д-р Капка Солакова
Секретар –  ас. Милка Толедова  

Д-р Габриела Карин Конкол (Музикална академия „Станислав Монюшко” – Гданск, Полша) Методологията на теорията за музикално обучение на Едуин Е. Гордън
Д-р Николай Демерджиев (Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия; Камерен оркестър на Хон Конг, Китай)Процесът на прехода в Източна Европа и неговото влияние върху музикалното образование в държавите от двете страни на бившата „желязна завеса”
Проф. д-р Цанка Андреева (АМТИИ) За изпълнителската педагогика на дело
Доц. д-р Полина Куюмджиева (АМТИИ) – Място на естетиката в обучението на студентите в АМТИИ
Доц. д-р Цветанка Коловска (АМТИИ) – Музикалнопедагогическата практика и формиране на творческа самостоятелност и професионална готовност у студентите- бъдещи учители по музика

 15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 17:30
Водещ – доц. д-р Цветанка Коловска
Секретар – ас. Милена Начева 
Доц. д-р Капка Солакова (АМТИИ) Проектно-ориентираното групово изследване като обучаваща стратегия в работата със студенти от специалности по изкуствата
Д-р Джи Сун Ким (Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия) – Проектно ориентираното групово изследване като стратегия за учене в работата на студентите по изкуства (въз основа на примери от Австрия и Южна Корея)
Йип, Лай Чи Рита (Образователен институт – Хонконг, Китай),  Лунг, Чи Ченг (Образователен институт – Хонконг, Китай) и Йе, Джи Хонг (Университет по изкуства – Нанкин, Китай) – Новата генерация стажант учители по музика и политиката на информационните технологии
Доц. д-р Росица Драганова (Институт за изследване на изкуствата – БАН) – Изработване на Речник по музика за ученика (върху материали от музикално-педагогическата практика в начален и среден курс)
Д-р Елена Търничкова (Министерство на образованието и науката) – Обучението по музика в проява на търсене чрез бележитите композитори или тематично зададени проблеми. Интерпретация на учебно съдържание през 21 век.

Дискусия 

 

24 октомври 2014  


Зала № 7 “Проф. Асен Диамандиев“
9:00 – 11:00
Водещ – доц. д-р Капка Солакова 
Секретар – ас. Милка Толедова

Камий Грандин (Франция) – Pолята на музикалното образование и новите педагогически подходи за формирането/развитието на личността
Гл. ас. д-р Златка Димитрова (Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас) – Музикално-ритмичните движения в предучилищна възраст
Гл. ас. д-р Мария Борисова (Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски”) – Музикалният фолклор в началния етап на СОУ - актуални проблеми
Д-р Божена Такворян-Солакян (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)Иновационната дейност на педагога в системата на художествено-музикалното възпитание
Гл. ас. д-р Стефан Русков (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) – Музикалният педагог в съвременното информационно общество
Емануил Арнаудов (Център за изкуство, култура и образование – Бургас) – Сценичните изкуства и усвояването на чужд език

11:00 – 11:30   Кафе пауза

11:30 – 13:30
Водещ – доц. д-р Цветанка Коловска
Секретар –  ас. Милена Начева

Гл. ас. д-р Янна Рускова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)Отношението на бъдещите музикални педагози към основни музикалнопедагогически дейности
Д-р Диана Петкова (СОУ ”Симон Боливар” – Пловдив) – Тематични и творчески-симулативни функции на информационните компютърни технологии в обучението по музика
Милена Великова, докторант (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Интегриране на музиката в обучението на децата

Мария Стоименова, докторант (АМТИИ) – Интерактивни методи в обучението по музика в прогимназиален етап на обучение

Мария Мирчева, докторант (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Играта – елемент от всяка методика на образованието. Специфичен език, на който децата от малки общуват
Гл. ас. д-р Маргарита Генчева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)Приносът от свирене на хорови партитури за развитие на музикалния  слух на студенти от   специалност ПОМ
Марта Николова, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) Овладяване на езиковото понятие прилагателно име от учениците във втори клас чрез ролеви игри

Дискусия 

II секция Изпълнителско изкуство   

23 октомври 2014   


Зала № 7  „Проф. Асен Диамандиев“


13:00 – 15:00
Водещ –  проф. Роксана Богданова
Секретар –  ас. Димитър Наков

Проф. д-р Андрей Еною-Панцариу (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния) Четене от пръв поглед – първоначален етап в интерпретацията на партитурите за клавирни дуети
Д-р Анжела Албу (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния) – Четене от пръв поглед: pазмисли върху концепцията, методическите и дидактически аспекти
Доц. Стела Митева-Динкова (АМТИИ) – Табулатурният запис за петструнната барокова китара в книгата ”Инструкция по музика за испанска китара и методи за нейното основно познаване до умело свирене” от Гаспар Санс
Проф. д-р Каталина Константиновичи (Асоциация за култура Vis de Artist – Ботошани, Румъния) – Музиката при фигурното пързаляне  между класиката и съвременността
Милена Цолова, докторант (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград)Синтезът музика и фотография в клавирното обучение
Гл. ас. д-р Маргарита Генчева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)Художествено присъствие при свирене на хорови партитури

15:00 – 15:30  Кафе пауза  

15:30 – 17:30
Водещ – проф. Александър Спиров
Секретар –  Борис Мирчев, докторант 
Проф. д-р Йоана Мина Eниу Панцариу (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния) – Вариационните цикли за клавирно дуо в творчеството на композитори романтици
Д-р Луминита Ротару-Константиновичи (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния) – Cantabile – от естетическата стойност до иконата

Доц. д-р Красимира Филева-Русева (АМТИИ)Чувства и образи – видеоклип по багатела № 24 из 24 багатели за пиано от Иван Спасов
Гл. ас. Елена Дикова (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) Клавирните концерти на Бела Барток в изпълнение на българския пианист Антон Диков
Нона Кръстникова, докторант (НМА „Проф. Панчо Владигеров”)Майсторските класове на Анна Томова-Синтовa в България. Основни насоки и принципи в преодоляването на вокално-техническите и интерпретационни трудности на младия певец
Анелия Господинова, докторант (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) Интерпретационни подходи в Соната „Диви гъски” и Сонатина „Брилянте” в контекста на соловото клавирно творчество на Филип Павлов
Дискусия 

 

III Секция Музикална теория и история   

23 октомври 2014   


Зала № 13 „Проф. Иван Спасов”   

13:00 – 15:00
Водещ – проф. д-р Юлиан Куюмджиев
Секретар – Радостина Кацарова, докторант

Проф. д-р Хилда Елизабета Якоб (Университет в Клуж-Напока, Румъния) Въведение в представата за композициите върху псалом 133
Проф. д.изк. Стефан Хърков (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) – Ранни форми на невмено нотиране от IX и X век

Доц. д-р Лариса Густова (Бeларуски държавен университет за култура и изкуства – Минск) – Беларуските ръкописи на вокална музика от XVI – XVIII век като паметници за историята на националната художествена култура
Проф. д-р Станислав Туксар (Музикална академия, Загребски университет – Хърватия)Преподаването на история на музиката в Загребския университет: от националното към супранационалното и Vice Versa
Проф. д-р Стефанка Георгиева (Тракийски университет – Стара Загора) – За един неизвестен запис на възрожденската песен”Вятър ечи, Балкан стене”
Д-р Саня Майер-Бобетко (Музикална академия, Загребски университет – Хърватия) Книгата на Иван Камбуров „Хърватска музика. Минало и съвременостъ”

15:00 – 15:30 Кафе пауза

 15:30 – 17:30
Водещ –   проф. д-р Пламен Арабов 
Секретар –  ас.  Милена Богданова, докторант
Проф. д-р Изабела Пашкиевич (Музикална академия „Станислав Монюшко” – Гданск, Полша)Елементи на бароковата музика в избрани творби на съвременни композитори
Доц. д-р Тони Шекерджиева-Новак (АМТИИ) – Тадеуш Берд - романтикът на следвоенна Полша

Доц. д-р Милена Шушулова-Павлова (НБУ) – Теорията за повратната точка и музиката

Проф. д.изк. Мирослав Недялков (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) – Относно фоничните свойства на квартата и нейното третиране в многогласнатамузикa
Д-р Антоанета Радославова-Дойчева (БНР) – Музикално-образователните предавания в програмите на Българското радио - начало, развитие, тенденции

Дискусия 

 


24 октомври 2014   

 
Зала № 13 „Проф. Иван Спасов”   

9:00 – 11:30


Водещ – доц. д-р Полина Куюмджиева

Секретар –  Желязка Белчилова, докторант


Проф. д-р  Христо Кротев  (Американски университет в България – Благоевград) – Таблица на метрумите в музиката
Доц. д-р Ангелина Петрова (НМА „Проф. Панчо Владигеров”; Институт за изследване на изкуствата – БАН)Когнитивен подход към  солфежа – нови интерпретации и идеи
Гл. ас. д-р Весела Наумова (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) – Принципи на структуриране и класификация на хармоничния материал на музиката на ХХ век
Ас. Милена Богданова, докторант (АМТИИ) – За един метроритмичен феномен и неговото дидактическо приложение

Валя Янчовска, докторант (АМТИИ) За клавирната интонация  

11:30 – 12:00 Кафе пауза 

12:00 – 13:30
Водещ –   проф. д.изк. Ангел Ангелов 
Секретар –  София Русева, докторант

Гл. ас. д-р Здравка Хвърката (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”) – Патриотичните химни на Добри Христов. Социално предназначение, композиционни особености и историческа съдба 
Радостина Кацарова, докторант (АМТИИ) – Пловдивска традиция за музикалносценична дейност или как едно време децата се учиха на музика с оперетката „Болният учител” на Маестро Г. Атанасов и Димо Бойчев

Гл. ас. д-р Николина Кротева (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) – За художествената образност в хоровите произведения на Филип Павлов

Галина Димова-Георгиева, докторант (АМТИИ) – Отношението на Теодор Адорно към масовата култура и значението му днес

Дискусия 

IV секция Музикален фолклор и хореография

 
Зала № 15 „Юри Буков”
23 октомври 2014                 
13:00 – 15:00

Водещ – проф. д-р Любен Досев 
Секретар – д-р Владимир Владимиров
Проф. Даниела Дженева (АМТИИ) – Феноменът на българския танцов фолклор
Доц. д-р Мануела Бончева (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) – Приложната етномузикология и нейната роля за развитието на образователните и културните практики в България през ХХІ век
Гюл Каплан Екемен (Университет в Сакария, Турция) –  Проблемите на преименуването на променящите се традиции: „Кьочек” и „Зене”
Дилек Кантекин (Университет в Сакария, Турция) –  Алтернативен метод на преподаване на турските фолклорни танци
Илия Илиев, докторант (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) – Формиране и прийоми при изпълнението на българска народна музика на кларинет

15:00 – 15:30 Кафе пауза


15:30 – 17:00


Водещ – проф. д-р Светла Станилова


Секретар –  д-р Иван Георгиев


Ас. Веселка Стамболиева (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”) – Българските народни песни и вокално-инструментални ансамбли – компонент в методиката на вокално обучение при актьори
Ас. Зоя Микова, докторант (АМТИИ) – Етническите общности в Пловдиветномузиколожки прочит на теренната ситуация
Кирил Бележков, докторант (АМТИИ) – За разпространението на кавала в България
Виолета Костадинова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”) – За някои общи белези и различия във фолклора на България и Америка


Дискусия

 

V секция Изобразителни изкуства     
23 октомври 2014   
Зала № 6   
13:00 – 15:00
Водещ –   доц. Весела Статкова 
Секретар –  Маня Манева
Проф. д.изк. Антоанета Анчева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Пластична анатомия и изобразително изкуство

Доц. д-р Зора Янакиева (АМТИИ) – Обучение на студентите в семинарните упражнения по методика на изобразителното изкуство
Д-р Аристеидис Контогеоргис (Технологичен образователен институт – Атина, Гърция) – Съвременното обучение по фотография в Гърция

Доц. д-р Владислав Господинов (Софийски университет “Св. Климент Охридски”) – Някои методически изисквания при фотоархеологичната дейност
Проф. д-р Григориос Власас (Технологичен образователен институт – Атина, Гърция) – Оптическите комуникации – езикът на фотографията

Доц. Красимир Добрев (АМТИИ) – Група ДИСКО 95

15:00 – 15:30 Кафе пауза    

 
15:30 – 17:30
Водещ – доц. д-р Магърдич Касапян
Секретар –   Пламен Петков 
Д-р Елени Мури (Технологичен образователен институт, Атина, Гърция) – Създаване на анимационен филм. Пример от практиката на Технологичен образователен институт, Атина

Доц. Весела Статкова (АМТИИ) – Врата към света на новите медии
Гл. ас. д-р Силвина Илиева (Технически университет – София, филиал Пловдив) – Естетика и проблеми при проектирането на графична идентичност за специалност Полиграфия към ТУ – София, филиал Пловдив в съответствие с общата визия на учебното заведение

Гл. ас. д-р Станка Хаджиколева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”) – Използване на уеб технологии в обучението по изобразително изкуство


Гл. ас. Георги Врагов (БАН) – Цифрови библиотеки с научно и културно съдържание


Д-р Любомир Караджов (АМТИИ) – Специфики и комуникационнипроблеми на PR-а в арторганизациите

Дискусия

 

24 октомври 2014  

        
Зала № 6   
9:00 – 11:00
Водещ – доц. Красимир Добрев 
Секретар –  Добромира Христова  
Доц. д-р Зора Янакиева (АМТИИ) – Оценяване на постиженията на студентите по педагогическите дисциплини от художествените специалности
Гл. ас. Славина Стефанова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Ранните творби на Никола Терзиев-Желязото в контекста на своето време
Никола Гулев, докторант (АМТИИ) Живописни техники и материали в обучението по изобразително изкуство в общообразователното училище
Деян Карагогов, докторант  (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Франциско Гоя и неговият графичен цикъл „Бедствията на войната”

Биляна Добрева, докторант (НXА „Николай Павлович”) – Кинетичните графики на Сусуму Ендо                            
Йоана Тиеле, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Междужанров характер на рисунката – мястото и значението на рисунката в изобразителното изкуство след раждането на концептуализма

11:00 – 11:30 Кафе пауза     
11:30 – 12:30
Водещ – доц. д-р Зора Янакиева
Секретар –  Петя Узунова, докторант  
Ac. Анастасия Тонкова, (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Използването на креативно-игрови метод”Контури на тялото”, като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство
Денислав Миевски, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) –  Сториборд – начин на употреба в съвременната анимация
Николина Джановска, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Една идея за графика

Дискусия