EN Галерия Live
 

Организационен комитет на конференцията

  • проф. Дора Славчева – председател;
  • проф. д-р Юлиян Куюмджиев;
  • проф. д-р Светла Станилова;
  • проф. д-р Любен Досев;
  • доц. д-р Капка Солакова;
  • доц. Весела Статкова;
  • гл.ас. д-р Велислава Карагенова;
  • технически сътрудник – г-жа Пенка Дичева - pepi.dicheva@abv.bg

Програмата на конференцията ще бъде изпратена след окончателната селекция на докладите.