EN Галерия Live
 

Проф. д.изк. Ангел Ангелов (АМТИИ), Димитър Ангелов (Франция) Angelov28@abv.bg

Доц. д-р Капка Солакова (АМТИИ) k.solakova@artacademyplovdiv.com

Д-р Александър Александров (Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия) alenandroff2@hotmail.com

Проф. д-р Вероника Улф Коен (Академия за музика и танц – Йерусалим –  Израел) veronika@jamd.ac.il

Д-р Хубeрт Пьол (вицепрезидент на „Музикално образование” – Австрия; Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия)poellhubert@gmail.com

Д-р Габриела Карин Конкол (Музикална академия „Станислав Монюшко” – Гданск, Полша) g.konkol@amuz.gda.pl

Д-р Николай Демерджиев (Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия; Камерен оркестър на Хон Конг, Китай)

Проф. д-р Цанка Андреева (АМТИИ) c_andreeva@mail.bg

Доц. д-р Полина Куюмджиева (АМТИИ)

Доц. д-р Цветанка Коловска (АМТИИ) kolovska@abv.bg

Доц. д-р Капка Солакова (АМТИИ)

Д-р Джи Сун Ким (Институт за културен мениджмънт, Университет за музика и сценични изкуства – Виена, Австрия) Lcyip@ied.edu.hk

Йип, Лай Чи Рита (Образователен институт – Хонконг, Китай),  Лунг, Чи Ченг (Образователен институт – Хонконг, Китай) и Йе, Джи Хонг (Университет по изкуства – Нанкин, Китай)

Доц. д-р Росица Драганова (Институт за изследване на изкуствата – БАН) r_draganova@abv.bg

Д-р Елена Търничкова (Министерство на образованието и науката) e.tarnichkova@mon.bg

Камий Грандин (Франция) camgrandin@gmail.com

Гл. ас. д-р Златка Димитрова (Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас) sk_ati@abv.bg

Гл. ас. д-р Мария Борисова (Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски”) maryborisova@abv.bg 

Д-р Божена Такворян-Солакян (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) n.solakian@abv.bg

Гл. ас. д-р Стефан Русков (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) ruskov@gbg.bg

Емануил Арнаудов (Център за изкуство, култура и образование – Бургас) emarn@abv.bg

Гл. ас. д-р Янна Рускова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) yannaruskova@gmail.com

Д-р Диана Петкова (СОУ ”Симон Боливар” – Пловдив) diana_veskova@yahoo.com

Милена Великова, докторант (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) mi.velikova@gmail.com

Мария Стоименова, докторант (АМТИИ) mariastoimenova@hotmail.com

Мария Мирчева, докторант (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) mariamircheva@yahoo.com

Гл. ас. д-р Маргарита Генчева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) margarita_56@abv.bg

Марта Николова, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) martiness84@abv.bg

Проф. д-р Андрей Еною-Панцариу (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния)

Д-р Анжела Албу (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния)

Доц. Стела Митева-Динкова (АМТИИ) steladinkova@hotmail.com

Проф. д-р Каталина Константиновичи (Асоциация за култура Vis de Artist – Ботошани, Румъния)

Милена Цолова, докторант (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) milena_tsolova@abv.bg

Гл. ас. д-р Маргарита Генчева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)

Проф. д-р Йоана Мина Eниу Панцариу (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния)

Д-р Луминита Ротару-Константиновичи (Университет по изкуствата „Джордже Енеску” –  Яш, Румъния)

Доц. д-р Красимира Филева-Русева (АМТИИ) krassyfilleva@abv.bg

Гл. ас. Елена Дикова (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) edikova@gmail.com

Нона Кръстникова, докторант (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) asterion.st@gmail.com

Анелия Господинова, докторант (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) aneliagospodinova@abv.bg

Проф. д-р Хилда Елизабета Якоб (Университет в Клуж-Напока, Румъния)

Проф. д.изк. Стефан Хърков (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)

Доц. д-р Лариса Густова (Бeларуски държавен университет за култура и изкуства – Минск)

Проф. д-р Станислав Туксар (Музикална академия, Загребски университет – Хърватия)

Проф. д-р Стефанка Георгиева (Тракийски университет – Стара Загора) fanig@mail.bg

Д-р Саня Майер-Бобетко (Музикална академия, Загребски университет – Хърватия) echosign@echosign.com

Проф. д-р Изабела Пашкиевич (Музикална академия „Станислав Монюшко” – Гданск, Полша)

Доц. д-р Тони Шекерджиева-Новак (АМТИИ) toni.shekerdzieva@gmail.com

Доц. д-р Милена Шушулова-Павлова (НБУ) mshushulova@gmail.com

Проф. д.изк. Мирослав Недялков (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”) mnedyalkov@mail.bg

Д-р Антоанета Радославова-Дойчева (БНР) aradoslavova@yahoo.com

Проф. д-р  Христо Кротев  (Американски университет в България – Благоевград)Hristo@aubg.bg

Доц. д-р Ангелина Петрова (НМА „Проф. Панчо Владигеров”; Институт за изследване на изкуствата – БАН)

Гл. ас. д-р Весела Наумова (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) v_naumova@mail.bg

Ас. Милена Богданова, докторант (АМТИИ) milena_bogdanova@abv.bg

Валя Янчовска, докторант (АМТИИ) valya_plamenova@abv.bg

Гл. ас. д-р Здравка Хвърката (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”) hvarkata@mail.bg

Радостина Кацарова, докторант (АМТИИ) radostinakacarova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Николина Кротева (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) nina_kroteva@abv.bg

Галина Димова-Георгиева, докторант (АМТИИ) galina.dimova@gmail.com

Проф. Даниела Дженева (АМТИИ)danieladjeneva@abv.bg

Доц. д-р Мануела Бончева (НМА „Проф. Панчо Владигеров”) boncheva_manuela@abv.bg

Гюл Каплан Екемен (Университет в Сакария, Турция)

Дилек Кантекин (Университет в Сакария, Турция) dkantekin@sakarya.edu.tr

Илия Илиев, докторант (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) ilia_iliev68@abv.bg

Ас. Веселка Стамболиева (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”) veselka_1980@abv.bg

Ас. Зоя Микова, докторант (АМТИИ) zoya_mikova@abv.bg

Кирил Бележков, докторант (АМТИИ) kiril_kavala1@abv.bg

Виолета Костадинова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”) vek92@abv.bg

Проф. д.изк. Антоанета Анчева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) ancheva22@abv.bg

Доц. д-р Зора Янакиева (АМТИИ) avrora68@abv.bg

Д-р Аристеидис Контогеоргис (Технологичен образователен институт – Атина, Гърция)

Доц. д-р Владислав Господинов (Софийски университет “Св. Климент Охридски”) wladi@abv.bg

Проф. д-р Григориос Власас (Технологичен образователен институт – Атина, Гърция)

Доц. Красимир Добрев (АМТИИ) krassi_dobrev@abv.bg

Д-р Елени Мури (Технологичен образователен институт, Атина, Гърция) mourye@teiath.gr

Доц. Весела Статкова (АМТИИ) v.statkova@artacademyplovdiv.com

Гл. ас. д-р Силвина Илиева (Технически университет – София, филиал Пловдив) silvinailieva@yahoo.com

Гл. ас. д-р Станка Хаджиколева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”) stankah@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. Георги Врагов (БАН) vragov@gmail.com

Д-р Любомир Караджов (АМТИИ) lik64@abv.bg

Гл. ас. Славина Стефанова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”)

Никола Гулев, докторант (АМТИИ) nikolagulev@abv.bg

Деян Карагогов, докторант  (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) martial@abv.bg

Биляна Добрева, докторант (НXА „Николай Павлович”) – bili_dv@abv.bg

Йоана Тиеле, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) joanna.tiele@gmail.com

Ac. Анастасия Тонкова, (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) asia.tonkova@abv.bg

Денислав Миевски, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) dmievski@abv.bg

Николина Джановска, докторант (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) kunitu@abv.bg